78% người dùng iOS 15 tắt quảng cáo cá nhân hóa trên App Store

78% người dùng iOS 15 tắt quảng cáo cá nhân hóa trên App Store

78% người dùng iOS 15 tắt quảng cáo cá nhân hóa trên App Store

Hoạt động kinh doanh Quảng cáo đi kèm kết quả tìm kiếm của Apple ngày càng trở thành một phần quan trọng trong doanh thu Dịch vụ của họ. Trong bài thuyết trình cho khách hàng quảng cáo ngày hôm nay, Apple nhấn mạnh rằng ngay cả khi Quảng cáo đi kèm kết quả tìm kiếm tiếp tục phát triển, đại đa số người dùng đang chọn trải nghiệm không dựa vào quảng cáo được cá nhân hóa.

Hôm nay, Apple sẽ trình bày tóm tắt này với các đối tác quảng cáo, giải thích rằng Quảng cáo đi kèm kết quả tìm kiếm của Apple giúp “các nhà quảng cáo phát triển doanh nghiệp của họ, đồng thời cho phép người dùng kiểm soát cách thông tin của họ được sử dụng”. Nếu bạn chưa biết, Quảng cáo đi kèm kết quả tìm kiếm của Apple là những quảng cáo bạn thấy trong App Store ở đầu kết quả tìm kiếm khi bạn tìm kiếm một ứng dụng hoặc danh mục ứng dụng cụ thể.

Sự nhấn mạnh của Apple trong bài thuyết trình là Quảng cáo đi kèm kết quả tìm kiếm phụ thuộc rất ít vào việc nhắm mục tiêu được cá nhân hóa và tỷ lệ chuyển đổi hầu như không bị ảnh hưởng.

Với iOS 15, Apple đã thêm một lời nhắc mới khi người dùng mở App Store lần đầu tiên. Lời nhắc giải thích quảng cáo được cá nhân hóa “giúp bạn khám phá các ứng dụng, sản phẩm và dịch vụ có liên quan đến bạn”. Lời nhắc cung cấp cho người dùng khả năng bật hoặc tắt quảng cáo được cá nhân hóa.

Hầu hết người dùng iOS 15 chọn không tham gia quảng cáo được cá nhân hóa

Theo dữ liệu do Apple tổng hợp, 78% lượng tìm kiếm iOS trên App Store đến từ các thiết bị đã tắt quảng cáo được cá nhân hóa. Điều này có nghĩa là 78% người dùng chọn “Tắt quảng cáo được cá nhân hóa” khi họ nhìn thấy lời nhắc lần đầu tiên trong App Store.

Hơn nữa, dữ liệu bổ sung từ Apple chỉ ra rằng tỷ lệ chuyển đổi trung bình giữa người dùng có bật quảng cáo được cá nhân hóa và bị vô hiệu hóa quảng cáo được cá nhân hóa là gần giống nhau. Đối với những khách hàng đã chọn sử dụng quảng cáo được cá nhân hóa, các nhà quảng cáo nhận thấy tỷ lệ chuyển đổi là 62.1%. Trong số những người dùng bị vô hiệu hóa quảng cáo được cá nhân hóa, tỷ lệ chuyển đổi đó là 62.5%.
 
Trong bài thuyết trình với các nhà quảng cáo, Apple giải thích rằng nhiều nhà phát triển sẽ tốt hơn bằng cách nhắm mục tiêu vào những người dùng đã tắt quảng cáo được cá nhân hóa. Điều này là do nhóm người dùng bị vô hiệu hóa quảng cáo được cá nhân hóa lớn hơn nhóm người dùng đã chọn tham gia nhỏ hơn nhiều.

Quảng cáo đi kèm kết quả tìm kiếm trên App Store được định giá bằng hệ thống đặt giá thầu dựa trên đấu giá. Điều này có nghĩa là sẽ có một lượng lớn người dùng bị vô hiệu hóa quảng cáo được cá nhân hóa, điều này khiến giá cả giảm xuống. Và một lần nữa, các quảng cáo cũng hiệu quả, nếu không muốn nói là hiệu quả hơn.

← Bài trước Bài sau →

Bình luận