Cách bật lưu lượng trong Cài đặt trên máy Android, iPhone đơn giản

Cách bật lưu lượng trong Cài đặt trên máy Android, iPhone đơn giản

Dữ liệu di động hay còn được biết đến là 3G, 4G là loại hình dịch vụ không thể thiếu trên điện thoại những lúc không có kết nối WiFi. Bạn đã biết cách bật lưu lượng di động trong Cài đặt trên điện thoại chưa? Hãy theo dõi để biết thêm chi tiết!

3. Một số câu hỏi liên quan

1. Cách bật lưu lượng trong Cài đặt trên điện thoại

- Đối với iPhone

Để bật dữ liệu di động trong Cài đặt trên iPhone, ta mở Cài đặt > Chọn Di động > Chọn Tùy chọn dữ liệu di động > Chọn Thoại & dữ liệu > Chọn mục LTE để kích hoạt mạng 4G trên iPhone.

Tham khảo thêm: Cách bật, kích hoạt mạng 4G trên iPhone.

Bật lưu lượng trong Cài đặt trên iPhone

Bật lưu lượng trong Cài đặt trên iPhone

 

- Đối với điện thoại Android

Để bật lưu lượng trong Cài đặt trên điện thoại Android, ta vào Cài đặt > Chọn Thẻ SIM & mạng di động > Chọn Bật dữ liệu di động.

Xem thêm: Bật dữ liệu di động trên điện thoại.

Bật lưu lượng trong Cài đặt trên điện thoại Android

Bật lưu lượng trong Cài đặt trên điện thoại Android

 

2. Cách bật lưu lượng trên WiFi Master Key

Nếu bạn muốn sử dụng WiFi Master Key để tìm kiếm WiFi ở xung quanh thì trước tiên bạn cần bật dữ liệu 3G/4G trên điện thoại lên.

Để bật dữ liệu 3G/4G trên điện thoại, bạn tham khảo lại mục 1 để biết cách thực hiện.

Xem thêm: Cách vào WiFi không cần mật khẩu cho điện thoại Android, iPhone.

Bật lưu lượng trên WiFi Master Key

Bật lưu lượng trên WiFi Master Key

 

3. Một số câu hỏi liên quan

- Bật hiển thị tốc độ mạng trên máy Android, iPhone?

Trả lời: Để biết cách bật hiển thị tốc độ mạng trên điện thoại Android và iPhone, tham khảo bài viết sau: Cách bật, tắt hiển thị tốc độ mạng trên điện thoại Android, iPhone.

- Cách tiết kiệm lưu lượng mạng trên điện thoại?

Trả lời: Để biết cách tiết kiệm lưu lượng mạng trên điện thoại, xem ngay bài viết sau: Cách tiết kiệm dữ liệu di động hiệu quả.

- Tắt cảnh báo sử dụng dữ liệu trên Android?

Trả lời: Để biết cách tắt cảnh báo sử dụng dữ liệu trên điện thoại Android, tham khảo bài viết sau: Cách tắt cảnh báo dữ liệu trên điện thoại Android.

Các câu hỏi liên quan

Các câu hỏi liên quan

← Bài trước Bài sau →

Bình luận