Cách khôi phục cài đặt gốc cho iphone - Thanh Tùng Mobile

Cách khôi phục cài đặt gốc cho iphone - Thanh Tùng Mobile

Để khôi phục cài đặt gốc (Reset) iPhone, bạn làm thao tác sau:

Bước 1: Cài đặt.

Cài đặt

Bước 2: Cài đặt chung.

Cài đặt chung

Bước 3: Đặt lại.

Đặt lại

Bước 4: Xóa tất cả nội dung và cài đặt.

Xóa tất cả nội dung và cài đặt

Bước 5: Nhập mã khóa máy (nếu có).

Nhập mã khóa máy (nếu có)

Bước 6: Xóa iPhone.

Xóa iPhone

- Thời gian khôi phục lại tùy thuộc vào dữ liệu bạn lưu trữ trên máy.

- Nếu máy bạn có đặt "mật khẩu" thì phải nhập "mật khẩu" để xác nhận (bước 5).

- Khi khôi phục iPhone xong bạn phải thiết lập lại máy như ban đầu. Nếu máy bạn là phiên bản khóa mạng phải thực hiện tiếp các thao tác mở mạng (nếu có).

← Bài trước Bài sau →

Bình luận

Shalanda 23/01/2024

I rarely lleave a response, but i did some searching annd wound up here Cách
khôi phục cài đặt gốc cho iphone - Thanh Tùng Mobile.
And I actually do have 2 questions for you if it's allright.
Could it be just me or does it seem like a few of the responses look like they are left byy brain dead people?
:-P And, if you are posting on other places, I'd like to keep up with anything fresh
you have to post. Could you list of all of all your social pagees like your twitter feed, Facebook pawge or
linkedin profile?

Review my web-site; vavadacasino.Onepage.website