cách xem, thêm lịch âm ngay trên iPhone, iPad vô cùng tiện lợi

cách xem, thêm lịch âm ngay trên iPhone, iPad vô cùng tiện lợi

Thêm lịch âm vào ứng dụng Lịch có sẵn trên iPhone, iPad

Để thêm lịch âm vào ứng dụng Lịch có sẵn trên iPhone, iPad, bạn cần sao chép một trong hai file lịch âm dưới đây vào bộ nhớ tạm của máy. 

Bước 1: Sau khi đã sao chép lịch âm, hãy vào Cài đặt > Mật khẩu và Tài khoản > Thêm tài khoản.

Cài đặt > Mật khẩu và Tài khoản > Thêm tài khoản

Bước 2: Tiếp tục chọn mục Khác > Thêm Lịch đã đăng ký.

Chọn mục Khác > Thêm Lịch đã đăng ký.

Bạn dán lịch đã sao chép vào máy chủ > Tiếp.

Chọn mục Khác > Thêm Lịch đã đăng ký.

Sau đó bạn nhấn Lưu để hoàn thành việc thêm lịch âm vào ứng dụng Lịch.

Bước 3: Bạn mở ứng dụng Lịch > Nhấn vào ngày cần xem lịch âm > Ngày âm lịch sẽ xuất hiện dưới ngày dương lịch.

Mở ứng dụng lịch và bạn đã xem được lịch âm trên ứng dụng

 

← Bài trước Bài sau →

Bình luận