Những con số

Những con số "biết nói" về tình hình kinh doanh của Apple năm 2018

Những con số "biết nói" về tình hình kinh doanh của Apple năm 2018

Năm tài chính 2018 của Apple đã kết thúc vào ngày 29/9, và lúc này nhà táo cũng đưa ra các con số "biết nói" về tình hình của công ty. Rất nhiều con số ấn tượng cho thấy sự lớn mạnh và khác biệt của "nhà Táo" so với thị trường chung.

1). Tuyển thêm 9.000 nhân viên

Theo thống kê từ Apple, hãng đang có 132.000 nhân viên toàn thời gian, tăng 9.000 người so với với năm 2017 (123.000 người). Tuy nhiên, nhà táo không công bố tổng chi tiêu cho nhân viên.

2). Chi phí R&D tăng

Trong năm tài chính 2018, Apple đã chi 14.2 tỷ USD cho các hoạt động nghiên cứu và phát triển, con số này tăng 2.7 tỷ USD so với năm ngoái (11.5 tỷ USD).

3). Mua lại cổ phiếu đã phát hành

2018 là năm mà Apple tiếp tục chiến lược mua lại chính cổ phiếu của mình đã phát hành trước đây, điều này làm sụt giảm số cổ đông xuống 23.712 người, giảm 1.588 cổ đông so với năm 2017.

4). Chi phí bảo hành giảm

Trong năm 2017, Apple dành ra 4.3 tỷ USD để chi tiêu các hoạt động về bảo hành, tuy nhiên trong năm 2018 con số này có hiện tượng giảm dần chỉ còn 4.1 tỷ USD.

5). Giảm số tiền đầu tư

Apple dự đoán sẽ dành ra khoảng 14 tỷ USD cho các hoạt động mua sắm, nâng cấp thiết bị sản xuất, trung tâm dữ liệu, trụ sở công ty, cửa hàng Apple Store trong năm 2019, ít hơn 2.7 tỷ USD so với năm 2018.

Bên cạnh các con số biết nói, Apple cũng thừa nhận tranh chấp thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc sẽ ảnh hưởng rất lớn đến tình hình kinh doanh của công ty trong tương lai.

Xem thêm: Những lý do nên và không nên mua iPhone Xs Max

← Bài trước Bài sau →

Bình luận